Minnesanteckningar

Minnesanteckningar från VKFs sammanträden ger en bild av nätverkets agenda. Läggs sedan våren 2016 inte ut via webb utan endast i Ping Pong (HB)

   

Senast uppdaterad 2016-01-14  Sidansvarig Johani Karonen