Hej,

Tisdag den 18 oktober är du välkommen till konferensen ”Flexibelt lärande med visualisering och simulering” som du är anmäld till. Konferensen ges av Chalmers tekniska högskola och Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande (VKF). Vi kommer att vara på Visual Arena, en miljö för utveckling och användning av visualisering.

Vi kommer vara cirka 60 lärare och forskare från västsvenska universitet och högskolor som träffas för att lyssna på och diskutera frågor kring visualisering och simulering. Chalmers bjuder på enklare lunch och fika.

Välkommen!

Plats

Visual Arena, Lindholmen, Göteborg (se bifogad karta, eller visualarena.lindholmen.se ).

- med buss (snabbast): buss 55 eller 16 från Centralstationen till Lindholmen.

- med färja (trevligast): Älvsnabben från Lilla Bommen till Lindholmen.

Program

09:30 ankomstfika

10:00 Thommy Eriksson

Thommy Eriksson är universitetsadjunkt vid institutionen för Tillämpad IT vid Chalmers och Göteborgs Universitet. Han är medarrangör av dagens konferens och kommer att ge en kort inramning till de mångtydiga begreppen simulering och visualisering. Thommy kommer även att berätta om hur rollspel med studenter kan användas för att skapa en simulering av ett filmteam – simulering är inte bara teknik utan också metodik.

 

10:30 ”Simulera för säkerhets skull” Hans Rystedt

Hans Rystedt är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Han har under många år arbetat med forskning om hur visualiseringar och simuleringar kan användas i högre utbildning för att svara upp mot den allt snabbare teknologiska utvecklingen i arbetslivet.  Med exempel från utbildning inom odontologi, vårdvetenskap/medicin och sjöfart visas hur visualisering och simulering kan användas för att möta ökade krav på såväl specialisering som på interprofessionellt samarbete.

11:00 gruppdiskussioner kring ett givet tema

11:30 ”Augmented reality för att förebygga riskbeteende på nätet” Tarja Susi och Niklas Torstensson

Niklas Torstensson är lektor i kognitionsvetenskap vid Högskolan i Skövde. Han har en bakgrund inom datalingvistik, tillämpad lingvistik och kognitionsvetenskap. Niklas forskningsintressen innefattar olika aspekter av interaktion och kommunikation, både mellan människor och när människor interagerar med olika typer av teknologi. Det senaste forskningsprojektet, KidCOG, är ett spelutvecklingsprojekt för att öka barns riskmedvetenhet gällande online-aktiviteter med hjälp av ett dataspel.

Tarja Susi är lektor i kognitionsvetenskap vid Högskolan i Skövde. Tarjas bakgrund innefattar bland annat kognitionsvetenskap, människa-datorinteraktion och user experience design. Hennes forskning fokuserar på interaktion mellan agenter, socio-kulturella aspekter, interaktiva aspekter av dataspel samt situerad/’embodied’/distribuerad kognition. Aktuella forskningsprojekt handlar bland annat om åskådarupplevelser i e-sportsammanhang samt om att öka barns riskmedvetenhet gällande online-aktiviteter med hjälp av ett dataspel.

12:00 buffélunch

13:00 och 14:00 (halva gruppen) ”360-filmer och virtual reality” Thommy Eriksson med efterföljande gruppdiskussion

Virtual reality har tillslut blivit en konsumentprodukt, och då är den möjlig att använda även i undervisning. Virtual reality omger användaren med en komplett, interaktiv illusion, och den enklare tekniken att spela in och visa 360-filmer omsluter användaren i en filmscen. Thommy pratar om och visar exempel på två av de mest omtalade användningsområdena – social VR som låter människor mötas i illusionen och VR för lärande där potentialen är att kunna visa vad som helst för vem som helst.

13:00 och 14:00 (halva gruppen) besök på Chalmers Simulatorcentrum
På Campus Lindholmen finns Sveriges mest omfattande simulatorcentrum för utbildning och forskning inom sjöfart. Förutom bryggsimulatorn används även andra övningsplattformar där studenterna kan öva livräddning, brandsläckning med mera.

15:00 ”Visualisering av kulturarv” Jonathan Westin

Jonathan Westin är forskarassistent på Institutionen för kulturvård vid Göteborgs Universitet. Han forskar om representationsprocesser inom kulturarvsförmedling. Hur kan vi med modern visualiseringsteknik utmana traditionella gestaltningar av historiska händelser, platser, och kulturer? Ett exempel är Aroseniusprojektet där Jonathan arbetar med fotogrammetri, 3d-modellering och virtual reality för att gestalta arkivmaterial kring Ivar Arosenius liv och konstnärskap.

15:30 summering och avrundning

16:00 (senast) uppbrott