Konferens: Studentcentrerad undervisning 

Inbjudan konferens Karlstad
 • Inbjudan (pdf)

 • Datum: Torsdag 1 oktober 2015
  Tid: 09:15-15:30
  Plats: Sjöströmsalen, Sal 1B 309
  Karlstads Universitet
 • Pris: Konferensen är kostnadsfri och anordnande lärosäte bjuder på fika och lunch. Deltagarna ordnar själva resa och logi.

 • Hitta till oss!

 • 60 platser, ca nio per lärosäte.
 • Anmäl dig!
  Sista anmälningsdag är den 21 september, men anmäl dig så snart som möjligt då platserna är begränsade. Före deadline kommer vi att se över anmälningsläget. Eventuell kö kommer att hanteras. Om du kommer från ett lärosäte eller organisation utanför VKF-nätverket hanteras din anmälan i mån av plats.

 • Kontaktpersoner: 
  Lena E Johansson tel: 070 383 23 26
  Urban Carlén tel: 0500 44 82 63

 • Frågor om din anmälan: 
  Konferens-service Karlstads Universitet tel: 054 700 18 06

 • Lite praktiska detaljer: 
  Hotell i centrum med statligt ramavtal
  (Hotell 1, 2, 4 och 5 ligger nära stationen.)
  Buss 1 går till Universitetet.

 • Förberedelser 1. Studenten i centrum, Lena Dafgård och Pia Nykänen 
  Huvudartikel
  Diskussionsfråga: Hur förstår du/ni studentcentrerat lärande idag? Har du/ni uppfattningar om hur det bör förstås? Om så, varför bör det förstås på ett visst sätt (vilka är skälen)?

 • Förberedelser 2. Människa och rum, Tomas Grysell 
  Huvudartikel

 • Förberedelser 3. Constructive alignment, Martin Kristiansson 
  Huvudartikel
  Fördjupad läsning
  Filmklipp
  Diskussionsfråga: Om man ställer sig bakom grundidén i constructive alignment och de delar som ingår i den, vilka är de största utmaningarna att genomföra undervisningen i enlighet med idén?

 • Förberedelser 4. Virtuell lärgemenskap, Jessica Lindblom 
  Huvudartikel
  Fördjupad läsning

 • Förberedelser 5. Nätbaserade kurser för yrkesverksamma, Jörg Pareigis 
  Huvudartikel
  Filmklipp
  Diskussionsfråga: Vilka möjligheter och utmaningar ser du i att öppna befintliga kurser?

   

 

   

Senast uppdaterad 2015-09-11   Sidansvarig Johani Karonen