Utveckling

 

De närmaste åren kommer VKF att koncentrera sig på följande områden

  • Organisatorisk samverkan mellan de Västsvenska lärosätena

  • Organisatorisk samverkan mellan dessa lärosäten och lärcentra på distansutbildningsområdet

  • Utveckling av formerna för distansutbildning och nätbaserat lärande 

  • Utveckling av verktyg och IKT-stöd för      distansutbildning

   

Årligen anordnas minst en konferens som bl a behandlar dessa områden.

 
Senast uppdaterad 2016-10-16  Sidansvarig
Johani Karonen